Интелектуалните продукти и публични доклади, разработени от партньорите по време на осъществяването на проекта, ще бъдат публикувани под лиценз Creative Commons, за да се осигури максимална достъпност за основните целеви групи на проекта: обучители на възрастни и млади хора (в неравностойно положение). Тези продукти ще бъдат споделени под лиценз Creative Commons: Признание, Некомерсиално споделяне на споделеното: CC BY-NC. Той позволява на потребителите да комбинират, модифицират и надграждат работата на консорциума на проекта No Alternative Facts за некомерсиални цели.

 CC-BY-NC

Потребителите могат да:

  • споделяткопират и разпространяват материалите на всякакъв носител и във всеки формат;
  • адаптиратпреработват, преобразуват и доразвиват материалите.

Но те трябва и да:

  • Посочат автора (т.е. консорциума на проекта No Alternative Facts), да дадат електронна препратка съм лиценза, и посочат дали са правили промени. Те не са длъжни да лицензират разработените от тях допълнителни материали при същите условия. 
  • Не използват материалите/подхода/методологията за цели без изричното разрешение и одобрение на консорциума на проекта No Alternative Facts.